Όψεις ρητίνης - Bonding

Το Bonding είναι μια σύγχρονη μέθοδος της αισθητικής οδοντιατρικής, με την οποία μπορούμε να επέμβουμε αισθητικά και να βελτιώσουμε σε μεγάλο βαθμό την αισθητική όψη των δοντιών και το χαμόγελο με τρόπο απλό, ανώδυνο και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 
Χρησιμοποιείται:
α) σε αραιά δόντια για να καλυφθούν τα κενά διαστήματα
β) για να μεταβάλλουμε το χρώμα και το σχήμα των δοντιών
γ) σε δόντια με πολλά σφραγίσματα για να μην φαίνονται οι διαφορές μεταξύ σφραγίσματος και φυσικού δοντιού
δ) σε δόντια που έχουν υποστεί αποτριβή λόγω ηλικίας, έξης του ασθενούς, βρυγμού ή κατάγματος και μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως.
 
Η διαδικασία είναι σύντομη, συνήθως ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία, δεν απαιτεί τρόχισμα του δοντιού (ενδεχομένως ελάχιστο) και γίνεται χωρίς αναισθησία.

Με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, ο ασθενής μπορεί να φάει αμέσως ό,τι θέλει χωρίς περιορισμούς.

Το Bonding είναι απόλυτα ασφαλές για τα δόντια.