Ακτινογραφία

Είναι η μέθοδος, η οποία με τη χρήση ακτίνων Χ απεικονίζονται οι σκληροί ιστοί της περιοχής που ακτινοβολήσαμε. Στην οδοντιατρική επιστήμη, οι ακτινογραφίες είναι ενδοστοματικές, πανοραμικές, κεφαλομετρικές και ογκομετρικές μέσω της υπολογιστικής τεχνολογίας.

Ανάλογα με την θεραπεία και την διάγνωση γίνεται η επιλογή του τύπου της ακτινογραφίας.

Η σύγχρονη ακτινολογία πλέον κάνει χρήση της ψηφιακής ακτινογραφίας, η οποία εξασφαλίζει την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας ενώ παράλληλα υπάρχει ειδικό σύστημα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των ακτινολογικών ευρυμάτων σε υπολογιστή.