Τεχνητές Οδοντοστοιχίες

Είναι κινητές οδοντοστοιχίες, οι οποίες καλύπτουν την μερική ή ολική απώλεια των δοντιών.

Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
1. Μερική οδοντοστοιχία, η οποία αντικαθιστά τα απολεσθέντα δόντια και στηρίζεται στα φυσικά δόντια ή στεφάνες, με χυτά άγκιστρα ή ειδικούς μηχανισμούς που βοηθούν στην καλύτερη σταθερότητα και αισθητική της οδοντοστοιχίας
2. Ολική οδοντοστοιχία (μασέλα), η οποία αντικαθιστά το σύνολο των δοντιών στη στοματική κοιλότητα
3. Επένθετη οδοντοστοιχία: μερική ή ολική οδοντοστοιχία που εφαρμόζει σε οδοντικές ρίζες ή σε εμφυτεύματα