Οδοντιατρική Χειρουργική

Ορισμένα οδοντιατρικά προβλήματα απαιτούν συγκεκριμένες οδοντιατρικές δεξιότητες και εμπίπτουν σε κλάδο της οδοντιατρικής που ονομάζεται οδοντιατρική χειρουργική. Η οδοντιατρική χειρουργική αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα ασθενειών