Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα παρέχουν μια μόνιμη λύση για τα ελλείποντα δόντια, ανακουφίζοντας τον ασθενή από την ταλαιπωρία που σχετίζεται με μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες