Λέιζερ στην οδοντιατρική

Μια συσκευή λέιζερ χρησιμοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιεί τις δυνατότητες αυτού του συγκεκριμένου μήκους κύματος για να αποκομίσει θεραπευτικά οφέλη με τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο